Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Bảy | 08:00 - 18:00
 

Nhân viên giao nhận

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Liên hệ với cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý chuyên ngành để hoàn thành thủ tục thông quan Thông quan trong vòng 12 giờ (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận giao nhận (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm…

Xem thêm