Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Bảy | 08:00 - 18:00
 

 

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O - Certificate of Origin)

Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp ở Việt Nam thường là Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hóa. Tùy vào từng lô hàng cụ thể (loại hàng gì, đi/đến từ nước nào,..) mà chúng ta sẽ xác định cần loại mẫu nào, quy tắc xuất xứ ưu đãi hay không.

Chính vì thế, PT Logistics sẽ cần trao đổi kỹ với với khách hàng một số hạng mục sau:

  • Mô hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  • Chi phí sản xuất hàng hoá

  • Chi phí vận chuyển, chi phí logisitics (PT Logisitcs sẽ cung cấp chi phí này cho doanh nghiệp)

  • Yêu cầu từ nước nhập khẩu (PT Logistics sẽ hỗ trợ trao đổi trực tiếp với người nhập khẩu, đảm bảo Chứng nhận xuất xứ hàng hoá được chấp thuận tại nước nhập khẩu)

Tùy vào từng lô hàng cụ thể (loại hàng gì, đi/đến từ nước nào,..) sẽ cần xác định loại mẫu C/O phù hợp

 Loại C/O

 Hiệp định - điều kiện

 FORM D

 ASEAN

 FORM E

 ASEAN - TRUNG QUỐC

 FORM AK

 ASEAN - HÀN QUỐC

 FORM AJ

 ASEAN - NHẬT BẢN

 FORM AANZ

 ASEAN - NEWZEALAND

 FORM AI

 ASEAN - ẤN ĐỘ

 FORM S

 

 FORM A

 Ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.
 Các nước cho Việt Nam hưởng GSP: 27 nước EU, Norway, Switzerland, Turkey, Japan, Canada, Newzealand, Belarus, Russia.
 (*) Theo danh sách UNCTAD thì Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP của Australia, Estonia, và US

 FORM B

 KHÔNG ƯU ĐÃI

 FORM Textile (FORM T)

 Cấp cho hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo hiệp định dệt may Việt Nam-EU.

 Form ICO

 Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO)

 Form VC

 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê.

 Form Venezuela

 Cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela

 Form Peru

 Cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru

 Form ICO

 Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO)